Pozemky

vojany.jpg

Vojany, priemyselný objekt (tkáčsky podnik) na predaj.

Vojany

Katastrálne územie Vojany, pozemky, budovy v priemyselnom objekte (bývalý tkáčsky závod) na predaj aj ako celok. ...