Michalovce

Vojany na podnikanie

Vojany-jedinečná príležitosť- podnikanie.

Vojany

Budovy na podnikanie. 84.396m2 spolu. ...

vojany.jpg

Vojany, priemyselný objekt (tkáčsky podnik) na predaj.

Vojany

Katastrálne územie Vojany, pozemky, budovy v priemyselnom objekte (bývalý tkáčsky závod) na predaj aj ako celok. ...

Vojany, pozemok zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9177m2 na predaj.

Vojany

Pozemok zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9177m2 na predaj.Vojany, priemyselný objekt. K tomu podielu na spoločnom pozemku priemyselného areálu,prístupová komunikácia. Možnosť dokúpiť susediacu parcelu po 22 EUR/m2...

Vojany, v priemyselnom objekte na predaj "BUDOVA" o rozlohe 358m2.

311, Vojany

Vojany budova jedna bez súpisného čísla o rozlohe 358m2 na predaj v priemyselnomobjekte Vojany k tomu podľa potreby pozemok po 22 eur/m2. Variabilita podľa potreby.Na podnikateľský investičný zámer. V...

vojany.jpg

Vojany, priemyslený objekt , budova stavba 730m2 "Sklad" na predaj.

312, Vojany

Na predaj stavba "SKLAD" v obci Vojany.Priemyselný objekt na predaj. Vhodná na podnikanie.Variabilita, dohoda možná...

Vojany, okres Michalovce , hala 358m2 na predaj s pozemkom 3100m2.

311, Vojany

Vojany, okres Michalovce, budova " HALA, ktorá ma 358m2 k tomu podiel na spoločnom priestore pozemkov na prístupovej komunikácii o veľkosti 1/16 k celku. Celková rozloha parcelys halou by predstavovala...

Vojany

Vojany, stavba o rozlohe 620m2 na predaj v priemyselnom objekte.

310, Vojany

Budova (jeden kus), stavba súpisné číslo 310 na predaj v priemyselnom objekte Vojany.K tomu podiel na spoločných pozemkoch priemyselného objektu prístupová komunikácia.Inžinierske siete, infraštruktúra. dohoda možná, možnosť variability...

Vojany, výrobná hala 3.407m2 na predaj v priemyselnom komplexe.

309, Vojany

Stavba "Výrobná hala" o rozlohe 3.407m2 v pôvodnom stave v obci Vojany vhodná na podnikanie je na predaj.Podiel na komunikácie k prístup.Možnosť dokúpiť pozemky susediace podľa potreby...

Vojany, okres Michalovce, "Výrobná hala" 4266m2 na predaj.

308, Vojany

Budova, stavba výrobná hala v pôvodnom stave bez rekonštrukcieo rozlohe 4266m2 na predaj.Podiel k celku na spoločných pozemkoch(prístupové komunikácie areálu).Možnosť dokúpiť pozemky okolo budovy po 22 EUR/m2 podľapotreby...