Pozemky - komerčné Michalovce predaj

vojany.jpg

Vojany, priemyselný objekt (tkáčsky podnik) na predaj.

Vojany

Katastrálne územie Vojany, pozemky, budovy v priemyselnom objekte (bývalý tkáčsky závod) na predaj aj ako celok. ...

Vojany, pozemok zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9177m2 na predaj.

Vojany

Pozemok zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9177m2 na predaj.Vojany, priemyselný objekt. K tomu podielu na spoločnom pozemku priemyselného areálu,prístupová komunikácia. Možnosť dokúpiť susediacu parcelu po 22 EUR/m2...